Actiuni

 

 1. expertiză larg împărtăşită asupra problemelor legate de seisme pentru fiecare ţară participantă
 2. sprijinul acordat autorităţilor publice pentru rapoartele elaborate şi planurile propuse;
 3. creşterea cooperării dintre actorii implicaţi din ţările participante în domeniul monitorizării seismice;
 4. Utilizarea sporită a instrumentelor moderne, eficiente pentru:
 5. monitorizare şi avertizare timpurie în caz de cutremur
 6. schimbul de expertiză
 7. comunicare
 8. Sprijin pentru formarea expertilor din domeniul de monitorizare seismica, avertizare timpurie şi intervenţie de urgenta;
 9. Creşterea capacităţii de reactie a unităţilor de urgenţă în caz de cutremur;
 10. Promovarea si diseminarea proiectului si finantatorilor acestuia la scara intregii populatii din tarile participante.
 11. Consolidarea echipei de management a proiectului;
 12. Impact aşteptat:
 13. Imagine de ansamblu mai documentata asupra hazardului seismic în ţările participante;
 14. Posibila extindere a reţelei la alte/toate ţările din bazinul Mării Negre;
 15. Reacţie mai bună la cutremure, atât din partea populaţiei cat şi a unităţilor de urgenţă, reducând astfel pagubele provocate de acest hazard natural