Rezultate

 • Expertiză larg împărtăşită asupra problemelor legate de seisme  pentru fiecare ţară participantă
 • Sprijinul acordat autorităţilor publice pentru rapoartele elaborate şi planurile propuse;
 • Creşterea cooperării dintre actorii implicaţi din ţările participante în domeniul monitorizării seismice;
 • Utilizarea sporită a instrumentelor moderne, eficiente pentru:
  – monitorizare şi avertizare timpurie în caz de cutremur;
  – schimbul de expertiză;
  – comunicare;
 • Sprijin pentru formarea expertilor din domeniul de monitorizare seismica, avertizare timpurie şi intervenţie de urgenta;
 • Creşterea capacităţii de reactie a  unităţilor de urgenţă în caz de cutremur;
 • Promovarea si diseminarea proiectului si finantatorilor acestuia la scara intregii populatii din tarile participante.
 • Consolidarea echipei de management a proiectului;
 • Impact aşteptat:
  – imagine de ansamblu mai documentata asupra hazardului seismic în ţările participante;
  – posibila extindere a reţelei la alte/toate ţările din bazinul Mării Negre;
  – reacţie mai bună la cutremure, atât din partea populaţiei cat şi a unităţilor de urgenţă, reducând astfel pagubele provocate de acest hazard natural.